Sünnet

Mazal Tov

Brit Mila tıpkı Bar Mitzva gibi Yahudi dininin esaslarından biridir. Yahudi anneden doğan sağlıklı her erkek çocuğu sekizinci güne Brit Mila olur. ( Rivayet olunur ki , Avraam’ın Brit Mila ‘sı sırasında onu ziyaret eden meleklerden birinin görevi ( Eliahu Anavi ) , Brit Mila’nın acılarını dindirmek ve yaraların bedenine vereceği zararları iyileştirmekti.

Biz Yahudiler o zamandan beri bu meleğin her Brit Mila olan çocuğu ziyaret ettiğine inanır ve bu yüzden bebeği tutan aile büyüğünün sünnet esnasında oturduğu sandalyenin yanındaki yeri bu melek için boş bırakırız.

Vakfımızın içerisinde Brit Mila için Hahambaşılığımızın Sünnet yapılabilecek Sinagog’larda bulunması şart koşulan ve yeni olarak hazırlanan bir Brit Mila odası tüm gerekli tıbbi aletleri ile birlikte Doktor hazır bulundurulmaktadır.

Erkek çocuk sahibi olacak tüm aileleri bu mutluluğu tarihi Kuzguncuk Bet Yaakov Sinagog’unda yaşamağa davet ediyoruz.