Bat Mitzva

Mazal Tov

Mitzva törenleri örnek alınarak Yahudi kız çocuklarının dini doğum günleri olarak kutlanmaktadır. Oniki yaşını dolduran bir genç kız (kız çocuklar erkek çocuklardan daha çabuk geliştiklerinden kız çocukları oniki yaşını doldurunca ergin sayılır) beyaz elbiseleri içinde Cumartesi sabahı Tora’nın okunuşundan sonra akranlarıyla birlikte BAT-MİTZVA törenine katılacak ve erginliğini çevresine kanıtlamış olacaktır.

Tüm genç kızlarımızı bu güzel günü ve mutluluğu tarihi Kuzguncuk Bet Yaakov Sinagogunda yaşamağa davet ediyoruz.